Udskriv

Adgangskrav HF

Optagelse direkte fra 9. eller 10. klasse

Du kan blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen direkte fra 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

Se adgangsforudsætningerne her: adgangsforudsætninger

Optagelse efter konkret vurdering.

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale der afholdes, når prøveresultatet er kendt.

Optagelsesprøver afholdes

14. juni 2019 kl. 10.00-14.00

6. august 2019 kl. 10.00-14.00

16. august 2019 kl. 10.00-14.00 (sygeprøve)

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Link til ansøgning: www.optagelse.dk

Oplysninger om HF-uddannelsen ved Ribe Katedralskole:

Studievejledningen

HF-uddannelsen, fagene mv.

Valgfag på HF

Støre opgaver på HF

Ekskursioner og studieture i HF 

Elevorganisationer

Faglige konkurrencer

Lektiecafé

Legater ved Ribe Katedralskole

Frivillige aktiviteter, musik 

Frivillige aktiviteter, idræt